Aile Şirketleri Kongresi

Aile Şirketleri KongresiAile Şirketleri Kongresi hakkında eğitimimizde geniş anlamda bahsedilmiştir. Fakat sziler için ilk önce aile şirketlerinde varisin yeteneklerinden kısaca bahsedelim. Literatürde eğitim, aile şirketindeki tecrübe, aile şirketi dışında tecrübe ve geçmiş işlerdeki performans olmak üzere farklı kriterler variste aranan yetenekler olarak belirlenmiştir. Aile Şirketleri Kongresi literatürde onlarca aile şirketi tanımı yapılmış ve değişik yazarlar değişik kriterlere dayalı olarak tanımlar yapmaya çalışmıştır. Varisin işteki pozisyonu, yönetsel yetenekleri veya yönetsel etkinliği ve kariyer geçmişi gibi özellikler varis seçiminde göz önünde bulundurulmaktadır. Aile Şirketleri Kongresi eğitimde elde edilenlerin yetenekler, kişisel bilgiler, yenilik yapma isteği, yeni düşüncelere açıklık, bilime yatkınlık ve problem çözme yeteneğinin olması variste olması arzu edilen diğer özelliklerdir. Aile Şirketleri Kongresi aile şirketi içinde tecrübe kazanma, işletmenin çalışma düzenini ve kültürünü anlamanın yanı sıra şirket içinde ilişkilerin geliştirilmesine olanak tanır. Genç kuşaklara iş yapabilme yetenek ve becerilerin kazandırılması ve geliştirilmesi aile şirketleri açısından önemlidir. Varisin performansının izlenmesi devir sürecinin geliştirilmesinin bir parçası olmalıdır. Devrin başarısını arttırmak amacıyla,bir araç olarak akademik kurslardan faydalanabilir. Son zamanlarda aile şirketine yönelik bu kurslar yaygınlık kazanmaktadır. Finansal yetenekler, pazarlama ve satış yeteneği, stratejik planlama yeteneği, teknik yetenekler, karar verme yeteneği, kişiler arası ilişki yeteneği gibi bir takım yetenekler işletmenin yeni liderinde olması beklenen olması beklenen yeteneklerdir. Varisin almış olduğu eğitim ilerde işletmenin performansını olumlu yönde etkileyecektir. Gençler iş tecrübesi yerine yüksek eğitim alarak bunu telafi etmeyi yeğlemektedir. Aile Şirketleri Kongresi etkili şekilde çatışmayı çözebilme, bağımsız karar verebilme, diğer kişileri etkileyebilme gibi yetenekler ise; stratejik planlama, pazarda iyi bir pozisyon elde edebilme, finansal ve genel yönetim tecrübesinin yanı sıra faaliyet gösterdikleri endüstriyle ilgili bilgi ve tecrübeleri içermektedir. Yapılan çalışmalar variste arzu edilen özellikler arasında, varisin yönetsel yeteneklere ve yeniliklere sahip olması gerektiği ifade edilmektedir. Aile Şirketleri Kongresi hakkında daha geniş bilgi almak için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ