Aile Şirketleri Kitabı

Aile Şirketleri KitabıAile Şirketleri Kitabı‘nın temel amacı binbir zahmetle kurulan aile şirketlerinin uzun ömürlü olmalarını sağlayacak, kendi gelenek ve öz kültürlerine dayanan ama evrensel işletme kurallarını da içeren bir kurumsallaşmayı başarmalarına katkıda bulunmaktadır. Aile Şirketleri Kitabı kurumsallaşma ile hedefimiz, kurumun ilk yıllarındaki aşkı, heyecanı ve potansiyelini sınırlamak değil, tersine sınırlı ve süreli olan bu heyecanı sürekli ve sistemli hale getirmektir. Bunu yaparken de mümkün olduğunca akademik ve anlaşılmaz ifade ve teoriler değil, pratik günlük iş hayatının içinden anlaşılır, yaşanmış deneyimlerden hareket ettik. Aile Şirketleri Kitabı‘nın en önemli arka plan hedefi ise sağlıklı bir kişilik gelişimi ve bunun için gereken aile ortamının sağlanmasıdır. Aile Şirketleri Kitabı bunun içindir ki çalışmamızda aile şirketinin özünü oluşturan aile, aile içi ilişkiler , kişilerin ruh sağlıkları, hayatlarında gereken dengelerikurmaları ve hayatlarına hakkını vermeleri gereği de önemli zikredilmeye çalışılmıştır. Böylece Aile Şirketleri Kitabı‘nın esas hedef kitlesi, aile şirketi kurucuları, işin içinde yer alsın ya da almasınlar aile üyeleri, izleyen yeni kuşak üyeleri, aile şirketinde hizmet veren profesyonel yönetici ve çalışanlar ve konuyla ilgili akademisyenler ve düşünce üretenlerdir. Aile Şirketleri Kitabı‘nda yer alan bilgiler yaklaşık uzun yıllar yapılmış eğitim, aie, davranış bilimleri, yönetim ve aile şirketi deneyimlerimize dayanmaktadır. Profesyonel çalışan, yönetici, akraba, yönetim kurulu üyesi gibi çeşitli roller ile yer aldığımız aile şirketlerindeki pratik yaşantılarımızın bir özeti gibi görülebilir Aile Şirketleri Kitabı. Eğitimimizin daha iyi anlaşılması, kon uların yerleşmesi bakımından her bölümün içeriğine o bölümü özetleyecek bir örnek olay verdik. Bu eğitimimizin verimliliğini artırmak amacıyla örnek aile şirketlerine yer verdik. Eğitimimiz hakkında daha geniş bilgi almak için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ