Aile Şirketleri İstatistikleri

Aile Şirketleri İstatistikleriAile Şirketleri İstatistikleri kontrol ettiğimizde içsel ve dışsal etkenlere bağlı olarak gerçekleşen değişimler sürecinde aile şirketlerinin istikrarlarını korumaları başarı olarak algılanmaktadır. Bütün şirketler değişim sürecinde güçlüklerle karşılaşırlar ancak aile şirketlerinde ortaya çıkan problemler diğer şirketlere göre farklılık göstermektedir. Aile Şirketleri İstatistikleri incelediğimizde mülkiyet ve yönetim boyutlarının sağladığı güç, yönetim ve stratejik karar verme aşamasında sorun çıkarmaktadır. Dünyada var olan şirketlerin %80’ini aile şirketleri oluşturmasına rağmen, yaşam süreleri yirmi dört yıl olarak tespit edilmiş ve her on aile şirketinden, ancak üçünün ikinci nesle devrettiği anlaşılmıştır. Aile Şirketleri İstatistikleri kontrol ettiğimizde bu bakımdan, kurucu patronun ve yönetimin, değişim sürecinde önemli olan uygulamaların, şirketin sürekliliğinin devam etmesi konusunda nasıl etken olduklarını anlamaları gerekmektedir. Girişimci patronun şirketin ikinci nesle devredilmesini arzu ettiği bazı durumlarda, ikinci neslin bu konuda hiç istekli davranmadığı görülmüştür. Devretme sürecinde, aile üyelerinin çok çelişkili davranışlar gösterdiği saptanmıştır. Mülkiyetin aile üyeleri arasında şimdi ve gelecekte nasıl dağılacağı sorgulanmaktadır. Bu konular çatışmaya sebep olduğu gibi, dirençle de karşılaşılmaktadır. Yönetimin tamamen profesyonellere bırakıldığı bazı aile şirketlerinde, aile üyeleri sahip konumundadır. Aile Şirketleri İstatistikleri kontrol ettiğimizde yönetimde söz sahibi olmak isteyen bazı aile üyeleri, ailenin diğer üyeleri ve şirket çalışanları tarafından dirençle karşılamaktadır. Bu durum, aile yönetimi ve aile üyesi olmayan profesyoneller arasında ciddi anlamda çatışmaya sebep olmaktadır. Birçok ailesi üyesi, devretme sırasında kendi payını eşit olarak almak istemektedir. Kimi aile üyelerinin yönetim kurulu üyesi olması veya yönetimde karar verme gücünün bulunması, bu güce sahip olamayan aile üyeleri arasında ciddi çatışmalara neden olur. Mülkiyet planının yapılması bu açıdan çok önemlidir. Şirkette önemli ve bazı durumlarda ani değişimlerin olması, aile üyeleri arasındaki ilişkiyi derinden etkilemektedir. Birden ortaya çıkan yeni durum, tüm aile iş sistemini etkiler, var olan istikrar konumundan, belirsizlik durumuna geçer. Aile Şirketleri İstatistikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için eğitimimize buradan katılabilirsiniz:  AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ