Aile Şirketleri İle İlgili Kitaplar

Aile Şirketleri İle İlgili KitaplarAile Şirketleri İle İlgili Kitaplar incelendiğinde dolayısıyla günümüz insanı, büyük bir hızla değişen, başkalaşan fizik çevresi yanında aynı hızla ilerleyen toplumsal dönüşüme de ayak uydurmanın çabası içinde. Yoğun bir uyaran bombardımanı karşısında doğallıktan, insani değerlerden, duygulardan, kültürden ve ahlaktan uzlaşmanın yanında yapaylığın, hayatı adeta kuşatması, karşı karşıya bulunduğumuz belki de en önemli insani sorun. Öyle ki en başta kendine, yerel değerlerine, toplumsal kültürüne, geleneklerine uzaklaşan kişilikler yalnızlığın, yabancılaşmanın ve tatminsizliğin pençesine girebiliyorlar. Modernitenin parçaladığı kişilikler varlığın içindeki yoksunluk ve itilmişlik arenasında ötekileşiyor hızla. Aile Şirketleri İle İlgili Kitaplar söz konusu insani soruna, aile şirketleri çerçevesinde çözümler üretmeye odaklanmıştır. Aile Şirketleri İle İlgili Kitaplar konusu en başta aile şirketi sahiplerinin, ailelerinin ve çalışanlarının insani değerlere duyarlı olma, kişi, aile, kurum bütünlüklerini zedelemeden birbirinin hizmetine girme kısacası daha fazla insan olma potansiyellerini geliştirmelerine katkıda bulunmaya çalıştık. Aile Şirketleri İle İlgili Kitaplar‘ımızda yer alan akademik bilgiler, örnek olaylar, hikayeler ile günümüzde aile ve aile şirketlerinde hızla yaşanan insani erimeye ve bunların nasıl önleneceğine ışık tutmaya odaklandık. İnanıyoruz ki her insan çok önemli bir potansiyelle gelir dünyaya. Asıl olan bu insani potansiyeli daha fazla açığa çıkarmak ve pratik yaşama uyarlamaktır. Aile Şirketleri İle İlgili Kitaplar‘ı incelediğimizde bu alanda yeterli miktarda araştırma ve kitap bulunmamaktadır. Sizler için hazırlamış olduğumuz bu eğitimimizde bu alandaki tüm yabancı kaynakları, makaleleri ve kitapları uzmanlarımız tarafından araştırılıp sizler için hazırlanmış bir eğitim programıdır. Aile Şirketleri İle İlgili Kitaplar’da yer alan konular sizler için eğitim haline getirilmiş ve bu alanda aile şirketinize katkıda bulunacak bilgi ve eğitim açısından oldukça zengin bir eğitimdir. Eğitimize buradan katılabilirsiniz:  AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ