Aile Şirketleri İçin Büyüme Stratejileri

Aile Şirketleri İçin Büyüme StratejileriAile Şirketleri İçin Büyüme Stratejileri süreçler kilit bir öneme sahiptir. Burada ilkin büyüme stratejileri ile ilgili olarak bir hazırlık çalımasının ardından, işletmenin bir süreç haritasının oluşturulması, süreçlerin teknik ve sosyal boyutlarının tüm yönleriyle analiz edilmesi ve son olarak da işletmedeki dönüşümün gerçekleştirilmesine yönelik uygulamaların yapılması gerekir. İşe yaramayan işçileri işten çıkarmak ve az kaynakla çok iş başarabilecek kişileri işe almak büyüme stratejisi adı altında yapılan en yaygın yanlışlıktır. Bunlar, bir büyüme stratejisinin sonucu olabilir, ancak kesinlikle gerçek hedef ya da gereklilik değildir. Yeniden yapılanmada yapılan en büyük yanlışlık, bozuk ya da düzenli gitmeyen iş süreçlerini onarmak olarak algılanmaktadır. Büyüme stratejisi iş süreçlerinin yapısını değiştirmeye yöneliktir. Büyüme stratejisi ile iş süreçlerini oluşturan tüm yapıların değiştirilmesi anlatılmak istenmektedir. Aile Şirketleri İçin Büyüme Stratejileri amacı tüm yapıları kökten değiştirilmesidir. Aile Şirketleri İçin Büyüme Stratejileri, organizasyon şemasının değiştirilmesi departmanların kaldırılması veya kurulması, yetki ve sorumluluk verilmesi de değildir. Organizasyon şemasındaki tüm kombinasyonlar gözden geçirilse bile Aile Şirketleri İçin Büyüme Stratejileri söz konusu olmaz. Çünkü Aile Şirketleri İçin Büyüme Stratejileri organizasyon şemasını göz ardı eder. Aile Şirketleri İçin Büyüme Stratejileri, işletmelerin geneli tarafından kabul gören ve hedeflenen zaman dilimi sonucunda uzlaşmaya varılmış ilkeler üzerinden gerçekletirilen ve belirli bir süreç dahilinde yürütülen faaliyetler bütünü olarak, öncelikle düşünsel anlamda tanımlanmaları, daha sonra bu tanımların işletmenin tamamında anlaşılması gerekmektedir. Büyüme stratejilerinin başarılı olabilmesi için güçlü bir liderin önderliğinde iyi bir ekip olmalıdır. Bu ekipte takım çalışmasını çok iyi bir şekilde başarmalıdır. Ayrıca ekip birbirleriyle ve diğer departmanlarla çok güçlü bir iletişim ağı kurmalıdırlar. Bütün yapının gelişimi birlikte olmalıdır. Bu konuda daha kapsamlı biilgi almak için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ