Aile Şirketleri Eğitimi

Aile Şirketleri EğitimiSizler için hazırlamış olduğumuz Aile Şirketleri Eğitimi ile aile şirketleri genellikle iş, ortaklık ve aile olmak üzere üç boyutta ve bu boyutlarda hangi evrelerde olduğuna göre incelenmektedir. İş boyutu, işletmenin doğma, büyüme, olgunlaşma ve çöküş gibi evrelerini, Aile ile Şirketleri Eğitimi ile aile şirketleri genellikle patron işletmesi, kardeşler ortaklığı, kuzenler ortaklığı gibi evrelere ayırarak her evrenin özelliklerini, problem ve fırsatlarını, Aile boyutu ise; işletme yönetimindeki aile fertlerinin işe başlama, işi yönetme ve emekli olma gibi konularını kapsamaktadır. Sonuç olarak, bir işletmenin aile şirketi olabilmesi için; Kuruluşunda bir kişi, bir çift (karı- koca gibi) ya da ailenin egemen olması, İşletmenin türü, finansal yapısı ve yönetici niteliği ne olursa olsun ailenin, itibar, mülkiyet, yönetim ve kontrol değerlerinden birkaç tanesine etkin bir biçiminde sahip olması, Etkinliğini kurucudan sonraki kuşakta da devam ettirmesi gerekmektedir. Sıralanan bu değerlerin yanı sıra risk üstlenme özelliği ise, girişimcilik özelliği taşıyan aile şirketlerinin doğal ve vazgeçilmez bir unsuru olduğundan bu özellikten ayrıca söz etmeye gerek yoktur. Aile Şirketleri Eğitimi ile Aile şirketleri, kan bağı olan bireylerin mal ya da hizmet üretmek için bir araya gelerek kurdukları kar amaçlı sosyal örgütlerdir. Aile Şirketleri Eğitimi ile Alandaki ilk tanımlar ise, işletme sahipliği ve kuşaklar arası transfer üzerine yapılmakla birlikte daha yeni tanımlar aile şirketlerinin kültürü üzerinde odaklanmıştır. Aile Şirketleri Eğitimi‘nde araştırmalara göre aileler şu sebeplerden dolayı iş hayatında birlikte çalışmaktadırlar. Yapılan çalışmalarda bir işletmenin aile şirketi olduğunu gösteren unsurlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Ancak iş hayatında hızla değişen teknoloji, sürekli yenilenme ve gelişim sonucu, bu tür esnek olmayan unsurlar yerine bazı ortak özellikler üzerinde durulması daha doğru olabilir. Bu özellikler hakkında ve Aile Şirketleri Eğitimi‘mize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ