Aile Şirketleri Değişim ve Süreklilik

Aile Şirketleri Değişim ve SüreklilikAile Şirketleri Değişim ve Süreklilik kilit bir öneme sahiptir. Burada ilkin yeniden yapılanmayla ilgili olarak bir hazırlık çalışmasının ardından, işletmenin bir süreç haritasının oluşturulması, süreçlerin teknik ve sosyal boyutlarının tüm yönleriyle analiz edilmesi ve son olarak da işletmedeki dönüşümün gerçekleştirilmesine yönelik uygulamaların yapılması gerekir. İşe yaramayan işçileri iten çıkarmak ve az kaynakla çok i başarabilecek kişileri işe almak yeniden yapılanma adı altında yapılan en yaygın yanlışlıktır. Aile Şirketleri Değişim ve Süreklilik sonucu olabilir, ancak kesinlikle gerçek hedef ya da gereklilik değildir. Yeniden yapılanmada yapılan en büyük yanlışlık, bozuk ya da düzenli gitmeyen iş süreçlerini onarmak olarak algılanmaktadır. Yeniden yapılanma iş süreçlerinin yapısını değiştirmeye yöneliktir. Aile Şirketleri Değişim ve Süreklilik ile iş süreçlerini oluşturan tüm yapıların değiştirilmesi anlatılmak istenmektedir. Aile Şirketleri Değişim ve Süreklilik amacı tüm yapıları kökten değiştirilmesidir. Yeniden yapılanma, organizasyon temasının değiştirilmesi departmanların kaldırılması veya kurulması, yetki ve sorumluluk verilmesi de değildir. Organizasyon temasındaki tüm kombinasyonlar gözden geçirilse bile yeniden yapılanma söz konusu olmaz. Çünkü Aile Şirketleri Değişim ve Süreklilik organizasyon temasını göz ardı eder. Yeniden yapılanma, işletmelerin geneli tarafından kabul gören ve hedeflenen zaman dilimi sonucunda uzlaşmaya ilkeler üzerinden gerçekleştirilen ve belirli bir süreç dahilinde yürütülen faaliyetler bütünü olarak, öncelikle düşünsel anlamda tanımlanmaları, daha sonra bu tanımların işletmenin tamamında anlaşılması gerekmektedir. Aile Şirketleri Değişim ve Süreklilik başarılı olabilmesi için güçlü bir liderin önderliğinde iyi bir ekip olmalıdır. Bu ekipte takım çalışmasını çok iyi bir şekilde başarmalıdır. Ayrıca ekip birbirleriyle ve diğer departmanlarla çok güçlü bir iletişim ağı kurmalıdırlar. Bütün yapının gelişimi birlikte olmalıdır. Eğitimimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ