Aile Şirketleri Anayasası

Aile Şirketleri AnayasasıAile Şirketleri Anayasası  kulaktan kulağa geçerken aile üyelerinin sayısı artar. Kalabalıklaşan ailenin tüm bireylerinin şirketin yönetiminde yer alması nerdeyse imkânsızdır. Bu yüzden aile meclisi veya aile konseyi kurulması zorunluluğu doğar. Bu konuyla ilgili Aile Şirketleri Anayasası hazırlanır. Amaç aile şirketlerini ömrünün kuşaklar sonrası da sürmesidir. Bu nedenle önce Aile Şirketleri Anayasası hazırlanır, bunu uygulamak için aile meclisi kurulur. Aile Şirketleri Anayasası, önce aile ikilemini ortadan kaldırarak, işin ve ailenin birliktelik koşullarının belirlenmesinde kılavuz görevini görür. Ailede ve şirkette üstlenilen sorumluluk ve rollerin; ailenin ve işletmenin çıkarlarını ve geleceğini dikkate alarak yerine getirilmesine yönelik bir düzenlemeleri içerir. Aile anayasası aynı zamanda, tüm aile bireylerinin uymalarını gerekli kılan; ailenin şirket olanaklarından faydalanma koşullarını belirleyen; üyelerini şirket ve aile geleceği için hazırlayan, aile deerlerinin ve imajının korunmasına ilişkin kuralları belirleyen bir çalışma rolünü üstlenir. Aile anayasası aile işletmesinin temel konularını içeren, aile üyelerinin birbirleri arasında aile ilişkilerini salıklı yönetebilmeleri için temel ilkeleri ve rehber unsurları içeren bir belgedir. Aile Şirketleri Anayasası ailenin misyonunu ve merkezi değerlerini içerir. Ailenin mülkiyet, miras ve devretme konularındaki ilkelerini, para ve gücün dağılımı ile ilgili temel prensipleri belirtir. Aile üyelerinin sorumluluklarını, aile üyelerinin yetiştirilmesini ve aile konseyinin çalışma ilkelerini içerir. Aile ilişkisini oluşturan politikaları, aile üyelerinin birbirleri ve çalışanlarla ilişkisinde temel aldıkları davranış kurallarını, aile üyelerinin performans ölçütlerini ve terfi ve ödül sistemlerini, emeklilik politikasını, aile üyelerinin işe giriş ve çalışma koşullarını içeren ve ailenin ve işletmenin sürekliliğine hizmet eden bir belgedir. Aile Şirketleri Anayasası eğitimimizde sizler için bu ve diğer konularda şirketinize fayda sağlayacak bilgileri içermektedir. Eğitimimize katılmak için: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ