Aile Şirketleri Akademisi

Aile Şirketleri AkademisiAile Şirketleri Akademisi‘nde kararlar çok daha kısa sürede alınmaktadır. Aile Şirketleri Akademisi kararların alınmasında çok kişiyle görüşülmesi, onay veya imza alınmasına gerek yoktur. Aile üyeleri ayrıca yönetimi oluturduğu için düşünceler rahatlıkla söylenebilinir. Patrona karşı gelmemek için öneriler kabul edilmeme durumu yoktur. Çünkü patron da aile üyesidir. Ayrıca hissedarlar çocuklarının şirketin çalıştığı sektöre göre eğitim alması için çabalarlar. Bu yüzden aile bireyleri sektöre daha yakın olurlar ve şirket içinde eğitim düzeyi, aile bireyleri yüzünden düşmemi olur. Kararlar daha etkili verilir. Aile işletmeleri finansal ihtiyaçlarını ö kaynakları ile karşılama açısından çok ortaklı şirketlere göre daha avantajlı pozisyondadır. Ailenin çevrede tanımı ve itibarlı olması işletmenin karılatıı engelleri aşamasında önemli bir unsurdur. Aile Şirketleri Akademisi yönetimin sık değişimemesi yönetim politikalarının devamlılığını da beraberinde getirebilmektedir. Yönetimde olan aile bireylerinin samimi ilişkilerinin birlik, dayanışma ve sıkıntıların paylaşılması ruhunu doğurabilmektedir. Önemli kararların hızlı bir şekilde alınmasında yönetim biçimi etkili olmaktadır. Aile Şirketleri Akademisi tanınmış bir şirket ve soyad iş çevrelerinde büyük avantaj sağlar. Üreticiler, tüketiciler, finansatörler ve tedarikçiler gibi birçok çevrede olumlu bir gizli güce sahip olurlar. Aile Şirketleri Akademisi piyasada güven duygusunu oluşturur ve ürünlere reklâm yapılmadan rakiplere karı daha avantajlı duruma geçilir. Ayrıca aile üyeleri içindeki yetenekli bireylerin baka bir yerde deil de, aile şirketinde çalıştırılması tercih edilir. Zaten aile üyeleri çok küçük yaşlardan itibaren şirket ve sektör hakkında bilgi sahibidirler. Oryantasyon sorunu yaanmaz. Aile bireyleri şirkete çok kısa zamanda alışırlar. Aile üyeleri kendi şirketleri olduğu için azami bir gayretle çalışırlar. Buda şirketi pozitif yönde etkiler. Aile Şirketleri Akademisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ