Aile Şirketi Ortaklık Yapısı

Aile Şirketi Ortaklık YapısıAile Şirketi Ortaklık Yapısı dediğimizde genelde araştırmalara veya literatüre baktığımızda bu konular ile ilgili oldukça sık araştırmalar yapılmıştır. Aile Şirketi Ortaklık Yapısı  aslına baktığımızda geniş bir konudur. Aile Şirketi Ortaklık Yapısı konusunda eğitimimizde oldukça geniş bilgi verdik fakat bu yazımızda sizlere Aile Şirketi Ortaklık Yapısı‘da yer alan ‘kardeş ortaklığı’ndan kısaca bahsedelim. Bu şekil aile şirketlerinde mülkiyet yapısı kardeşler arasında paylaşılmıştır. Hiç kimsenin diğerleri üzerinde açık bir üstünlüğü yoktur. Müşterek mülkiyet, kardeşlerin birbirine karşı sorumlu olduğunu ve dolaylı veya dolaysız olarak bir başkasının ihtiyaçlarını, perspektiflerini ve tercihlerini kabul etmeye ihtiyaç duyduğunu kasteder. Çeşitli kardeşlerin girdilerini koordine etmek zaman kaybettirici ve zor olabilir. Özellikle bu bazı kardeş ortakların şirketin yönetimiyle uğraşmadığı durumlarda olur. Böyle durumlarda, işin içinde olan kardeşler daha bilgilidirler ve sıklıkla idari kararlarda daha etkilidirler. Sadece ortak olan diğer kardeşler ile işin içinde olanlar arasındaki güç dengesini korumak bu sistemlerde önemli bir zorluktur. Kardeş ortaklıkları 2 temel formda çıkar karşımıza: Eşitler arasında birinci formu ve müşterek liderlik düzenlemesi . Eşitler arasında birinci formunda herkes tarafından kabul edilmiş bir lider bulunmaktadır. Bu tip ortaklıklarda baştaki kardeşler tek taraflı hareket edemezler, ya da etmezler. Aynı zamanda bu kardeşler istişari şekillerde davranmayı ve sürekli olarak diğerleriyle ticarette-pazarlıkta, aracılık-komisyonculuk yaparak uzlaşıma yönelik çalışmayı öğrenirler. Bu çeşit kardeş ortaklığının tutarlı ve verimli olabilmesi için, liderin diğer kardeşlere yönetimsel becerilerini ispatlaması gerekir. Aile Şirketi Ortaklık Yapısı diğerlerinin de iktisadi çıkarlarının baştaki kardeşe daha fazla otorite bahş etmekle gelişeceğini bilmeleri gerekir. İş yerinde otoritelerini kullanırken baştaki yeğenler erkek ve kız kardeşlerle olan ilişkilerde ebeveyn rolü almaktan sürekli kaçınmaya çalışmalıdır. Bu rolü aldıkları takdirde ortaklıkta çatışma kaçınılmaz bir şekilde ortaya çıkar. Aile Şirketleri ve Aile Şirketi Ortaklık Yapısı hakkında daha fazla bilgi edinmek için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ