Aile Şirketi Nedir Temel Özellikleri Nelerdir

Aile Şirketi Nedir Temel Özellikleri NelerdirAile Şirketi Nedir Temel Özellikleri Nelerdir? diye sorduğunuzda aile şirketlerinde kar dağıtımından daha ziyade ailenin gelecek kuşaklarına bırakılabilecek bir iş hedeflendiğinden, genellikle günü yaşamaktan öte, geleceğe yönelik yapıyı güçlendirmeye çalışmaktadır. Bugün halka açık işletmelerde, kurumsallaşmış firmalarda beş yıllık plan yapanlar alkışlanmaktadır. Japonya’da Matsusisha gibi işletmelerin 250 yıllık stratejik planlar yaptıkları bilinmektedir. Aile Şirketi Nedir Temel Özellikleri Nelerdir? Bu bağlamda işletmeler de devir planlamasını devirden önce gerçekleştirebilirler. Yalçın’a göre aile şirketlerinde ne tür bir liderliğin hüküm süreceği, diğer şirketlere göre daha nettir. Aile ruhu, şirkette hakim olacak davranış normlarını ve değerleri çok iyi bir şekilde belirler ve aile fertlerinin ifade ettiği değerler çalışanlar için ortak bir amaç oluşturur. İyi yönetilen aile şirketlerinde çalışanlar kendilerini aileden biri olarak görürler.57 Bu şirketlerde tepe yönetimine ulaşmak kolaydır. Etkili bir planlama ile herkes yöneticilik sırasının kimde olduğunu bilir ve bu pozisyon için çekişme yaşanmaz. Aile Şirketi Nedir Temel Özellikleri Nelerdir? diye sorduğunuzda aile ruhu, şirketteki egemen değerleri, tutumları ve standartları belirlerken; aile üyelerinin ifade ettiği değerler personel için ortak bir amaç yaratır, belirli bir kimlik ve bağlılık duygusunun oluşmasına yardımcı olur. Öte yandan, daha az bürokrasi karar verme sürecini hızlandırmakta ve daha etkili kılmakta, üst yönetime ulaşmak ve kimin seçileceğini belirlemek daha kolay olmaktadır. Aile Şirketi Nedir Temel Özellikleri Nelerdir? diye sorduğunuzda aile şirketlerinin birçoğunda işletme sermayesinin hemen hemen tamamı öz kaynaklardan oluşmakta ve finansman sorunları daha çok aile içinde çözümleme yoluna gidilmektedir. Sermaye sorununu çoğunlukla kendi içlerinde çözmeleri ve öz kaynakların, sermayenin önemli bir kısmını oluşturması, dışarıda işletmeyi güçlü konuma getirir. Aile Şirketi Nedir Temel Özellikleri Nelerdir? diye sorduğunuzda ayrıca işletme finansman açısından zor duruma düştüğünde; aile üyeleri olan ortaklar, diğer işletmelerdeki ortaklara oranla gelirlerini daha kolay feda edebilirler. Çünkü ailenin adıyla bütünleşen işletme, ailenin çocuğu gibidir ve işletmenin iflas etmemesi için gerek girişimci, gerek diğer aile üyeleri, gelirlerinden ve mal varlıklarından kolaylıkla vazgeçebilir. Aile Şirketi Nedir Temel Özellikleri Nelerdir? sorusu hakkında daha geniş bilgi almak için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ