Aile Şirketi Maaş

Aile Şirketi MaaşAile Şirketi Maaş konusu genelde aile işletmeleri kurulurken ilk aşamada bu konuda girişimcinin bu şirketi geliştirmesi açısından maaş konusu ilk aşamada pek gündemde bulunmamaktadır. Peki girişimci kimdir? Girişimci kavramını davranışsal özellikler boyutundan ele alırsak şu şekilde bir tanımlama yapılabilir : Dinamik, risk alan, yaratıcı, yenilikçi, vizyon sahibi, problemleri kolaylıkla çözme yeteneğine sahip, önemsiz durumları önemli fırsatlara çevirebilen kişidir . Aile Şirketi Maaş konusu hakkında Girişimci ile ilgili bir başka tanımlama ise ekonomik değerlerin yaratılmasındaki rolüyle ilgilidir. Bu anlamda girişimci, Kendi bilgi ve yetenekleriyle birlikte mal veya hizmet üretmek veya pazarlamak amacı ile doğal kaynaklar, işgücü, sermaye vb faktörleri bir araya getiren, kar amacı güden ve zarar olasılığını göze alan kişidir. Aile Şirketi Maaş konusu genelde araştırmacılara göre, Bizzat işi yapan, geliştiren ve bağımsız hareket eden kişidir. Bir girişimci girişimde bulunsun veya bulunmasın üretim faktörlerini bir araya getirerek mal veya hizmet üretmek, üretilen mal veya hizmetin kalitesini yükseltmek, yeni pazarlar bulmak, yeni üretim teknikleri, dağıtım kanalları bulmak için araştırma yapmak gibi fonksiyonları üstlenir. Bunun yanı sıra en uygun hammadde kaynaklarından yararlanmak, işletme politikasını belirlemek, risk üstlenmek ve belirsizlikleri azaltmak, toplumun ihtiyaç duyduğu mal veya hizmeti dağıtmak, üretmek ve pazarlamak, planlama, kontrol, koordinasyon vb. yönetim fonksiyonlarını yerine getirmek üzerinde durur. Aile Şirketi Maaş konusu genelde bir şirket aile şirketi olsun veya olmasın girişimcinin yukarıda belirttiğimiz özelliklerin belli bir kısmına sahip olması gerekmektedir. Aile Şirketi Maaş konusu girişimcinin bilgisi, tecrübesi ve öngörüsü ile, işletme kariyerinin yönlendirilmesinde ve işletme varlığının sürdürülmesinde önemi oldukça büyüktür. Girişimciler faaliyet gösterdikleri sektörü ve bu sektörle alakalı diğer sektörleri, rakiplerin gösterdiği gelişimleri, teknolojik değişiklikleri, hedef kitlenin istek ve ihtiyaçlarındaki farklılıkları, ülke ekonomisinin gidişatını ve ilişkide bulundukları ülkelerdeki ekonomik ve sosyal gelişmeleri takip ederek şirket amaçlarını ve bu amaçlara ulaşma yöntemlerini sürekli güncellemelidir. Yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri takip eden girişimciler ve aile bireyleri kendi bilgi, beceri ve deneyimlerini güncelleştirerek firmanın piyasada yenilikçi bir imaja sahip olmasını sağlarlar. Aile Şirketi Maaş konusu hakkında daha geniş bilgi almak için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ