Aile Şirketi Kurmak

Aile Şirketi KurmakAile Şirketi Kurmak günümüzde işletmecilikteki değişim anlayışının ulaştığı nokta; esnek, yenilikçi, kendini yerel pazarlarla sınırlamayan, araştıran ve bulduğu bulgulara göre kendisini yenileyen, ekip çalışmasına ağırlık veren, doğru, uygun büyüklüğün peşinden koşan finansal kaynakları rasyonel şekilde kullanan, müşteriye odaklanan, özelikle insan kaynağı veriminden maksimum düzeyde istifade etmeye çalışan bir işletmecilik ve yönetim anlayışıdır. Aile Şirketi Kurmak dolayısıyla işletmecilik ve yönetim anlayışında 2000’li yıllarda patron ya da lider yönetimi ağırlıklı bir yönetim anlayışının yetersiz kaldığı söylenebilir. Bununla birlikte yönetimde ağırlık noktasının liderlikten ekip çalışmasına doğru kayması bu düşüncen en somut delilidir. Aile Şirketi Kurmak 1960’lardan günümüze uzanan dönemde güçlü bir lider ya da patron figürünün kişisel karizmasını, bireysel yaratıcılığını, risk anlayışını, cesaretini, uzak görüşlüğünü, kişisel yönetim anlayış ve becerilerini baz alan bir işletme yönetim anlayışının her geçen gün cazibesini yitirdiği gerçektir. Rekabetin sınırlı hedefin yerel pazarlar olduğu dönemlerde büyük ölçüde başarılı örnekleri görülen bu anlayışının, günümüz işletmeciliğinde aynı başarıyı göstermesi imkansız hale gelmiştir. Bunun doğal sonucu olarak da işletmeler; lider bağımlı ve yönetimli birimle olmaktan, kişiye bağımlılıklarını en aza indirgeyerek yönetsel sistemlere sahip kurumlar olmaya yönelik girişimlerin her gecen gün artarak hızlandığı söylenebilir. Aile Şirketi Kurmak kurumsallaşma olarak adlandırılan bu süreç işletmeler için vazgeçilmez bir yönetim halini almıştır. İşletmeler yönetimi için bu denli açık olan kurumsallaşmanın aile şirketleri olarak adlandırılan ve kendine özgü pek çok özelliğe sahip olan işletmeler acısından çok daha fazla önem taşımaktadır. Ekonominin itici gücü olarak tanımladığımız işletmeler incelendiğinde bu işletmelerin tüm dünya ortalama %70 ile %90’nın aile işletmesi olduğu görülmektedir. Aile Şirketi Kurmak ülkeler düzeyinde bakıldığında işletmelerin Portekiz’de %70’inin, İspanya ‘da %80, İngiltere’de %75’nin İsviçre’de %85’inin, ABD’de %96’sının, İsveç’te % 90’dan fazlasının İtalya’da %95’den fazlasının aile işletmesi statüsünde olduğu bilinmektedir. Türkiye’de ise kayıtlı işletmelerin %95 ‘den fazlası aile işletmesi statüsündedir. Aile Şirketi Kurmak hakkında daha fazla bilgi almak için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ