Aile Şirketi Ekşi

Aile Şirketi EkşiAile Şirketi Ekşi sözlüğü incelediğimizde aile bireyleri tarafından kurulan aile şirketleri, bu özelliğinden dolayı kapalı bir görünüm arz eder. Bu sebepten, finansal bir zorluk durumunda halka açılmak veya borçlanmak yerine aile bireylerinin mali desteğini tercih ederler. Bunun temelinde şirkete ilişkin bilgileri paylaşmama isteği yatmaktadır. Aile Şirketi Ekşi yönetsel pozisyonlar için genelde aile içinden veya akrabalardan personel temin edilir. Çünkü, güvenilirlik uzmanlıktan daha ön plandadır ve yönetsel bir kademeye bir yabancının getirilmesi tercih edilen bir durum değildir. Yani personel seçme yerleştirmede öncelik aile bireylerinindir. Bu şirketlerde çoğunlukla firma sahibi ile tepe yönetici aynı kişidir. Kurucu ortakların çoğu sağlıkları yerindeyken şirketlerini başkalarına devretmeyi düşünmezler. Firma sahipleri kendileri olduğu için, onlara göre genel müdür veya yönetim kurulu başkanının da kendileri olması doğaldır. Aile Şirketi Ekşi aile şirketlerinde alınan kararlarda çok fazla kişiye danışılması gerekliliği veya imza zorunluluğu yoktur. Bu da karar alma sürecini hızlandıran bir faktördür. Aile bireyleri fikirlerini kolaylıkla paylaşabilir. Örgütsel amaçlarda daha kolay bütünleşilebilir. Bu tip şirket çalışanları aile bireyleri olduğu için birbirlerini iyi tanımaktadır ve ekip sinerjisinden maksimum fayda sağlanır. Aile Şirketi Ekşi girişimcinin şirketi kurmasındaki hedef diğer aile bireylerince bilindiği için işletme politikalarında tekdüzeliğe daha kolay ulaşılır. Ailevi ilişkilerin iyi olması, yetenekli aile bireylerinin başka şirketlere kaymasını engelleyebilir. Aile Şirketi Ekşi aile bireyleri küçük yaşlardan itibaren iş ile ilgili bilgilere sahip olur, böylece işi oldukça erken yaşta ve kolaylıkla öğrenebilirler. İşe ve işletmeye uyum gibi bir sorun söz konusu olmaz.  Şirket aile bireyleri tarafından kurulduğu için sahiplik duygusu yoğun olarak yaşanır ve bu sahiplik duygusuyla beraber pazar payının artırılarak işletme sürekliliğinin sağlanmasında tempolu şekilde çalışılır. Aile Şirketi Ekşi sözlüğü incelediğimizde bu alanda yeterli sayıda araştırmalar bulamadık. Fakat sizler için hazırlamış olduğumuz bu eğitimde daha geniş kapsamlı bilgi edinme imkanı sağladık. Eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ