Aile İşletmeleri Zirvesi

Aile İşletmeleri ZirvesiAile İşletmeleri Zirvesi dediğimizde Türk aile şirketlerinin kendine özgü ve kurumsallaşmayı daha zorlaştıran kültürel özellikleri taşıması da ayrı bir sorundur. Büyüklere mutlak saygı anlayışı, profesyonel yöneticilere güvenmeme, şirkete yabancıları ortak olarak almama, ortak değer ve inanç sistemine sahip olanları uzmanlık ve bilgiyi gözardı etmesidir. Bunun pahasına istihdam etme gibi çoğu rasyonellikle çelişebilecek pek çok kültürel faktörün Türk Aile Şirketleri için bir yönetim felsefesi oluşturduğu bilinen bir gerçektir. Bir başka konu, Aile Şirketi olsun ya da olmasın genelde Türk kültürünün yönetsel anlamda en tipik zafiyeti olan “planlamaya ve organize olmaya önem vermeden icraya girişme” anlayışının ayrı bir kurumsallaşma engeli olması ile ilgilidir. Aile İşletmeleri Zirvesi dediğimizde kısacası ülkemiz Aile Şirketlerinin diğer ülkelerin benzer türdeki işletmelerine göre kurumsallaşma açısından daha fazla zorluk çekeceklerini söylemek pek fazla yanlış olmayacaktır. Aile İşletmeleri Zirvesi dediğimizde Diğer taraftan Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin önemli bir kısmının Aile Şirketi karakterine sahip olduğu ve ülke ekonomisinde bu şirketlerin önemli ölçüde belirleyici nitelik taşıdığı gözönüne alındığında, kurumsallaşmayı yeterince geliştirememenin büyük ölçüde ekonomiye yük getireceği de açıktır. Aile İşletmeleri Zirvesi dediğimizde başka bir ifade ile Aile Şirketlerinin mevcudiyetlerinin sona ermesinin sadece girişimci ve aile üyeleri için değil ülke ekonomisi açısından da olumsuz etkilere yol açacağı ve pek çok Aile Şirketinin faaliyetine son vermesinin temel nedenlerinden biri kurumsallaşmadaki başarısızlıkları olduğu söylenebilir. Aile İşletmeleri Zirvesi dediğimizde gerek ülkemiz gerek diğer ülkeler için Aile Şirketlerinin üçüncü kuşağa intikal etmesinin ender görülen bir durum olduğu pek çok uzman ve kaynak tarafından vurgulanmaktadır. Bununla birlikte son yıllarda ülkemiz işletmelerinin söz konusu dezavantajı ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için rekabetçi ortama adapte olmaya yönelik yoğun çabalar harcadıkları da yadsınamaz bir gerçektir. Aile İşletmeleri Zirvesi hakkında daha geniş bilgi almak için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ