Aile İşletmeleri Hakkında Bilgi

Aile İşletmeleri Hakkında BilgiAile İşletmeleri Hakkında Bilgi verecek olursak günümüzde küreselleşme olarak adlandırdığımız olgu kaçınılmaz bir hal almıştır. Somut olarak küreselleşme dediğimiz zaman, dünyanın her yerinin bir pazar olduğunu varsaymak gerekmektedir. Şirketler artık yerli değil, küresel davranmak ve sadece yerel şirketlerle değil, dünyanın tüm şirketleriyle rekabet içerisinde olmak zorundadır. Bu tür bir rekabete hazır olmayan şirketlerin kaybetmeleri kaçınılmazdır. Aile İşletmeleri Hakkında Bilgi verecek olursak artık şirketler, yenilikçi, esnek, müşteri odaklı, kendilerini yerel pazarla sınırlamayan uygulamalar gerçekleştirmelidir. 80’li yıllardaki ‘ürettiğimi satarım’ mantığı geride kalmış, günümüz tüketicisi çok daha seçici hale gelmiştir. Aile şirketlerinin temel amacının nesiller boyu sürmek olduğunu düşünürsek kurumsallaşmanın bu temel hedefe ulaştıracak başlıca yol olduğunu da vurgulamamız gerekir. Aile İşletmeleri Hakkında Bilgi verecek olursak oysa istatistikler, hedeflerin tam aksinin gerçekleştiğini göstermektedir. Aile İşletmeleri Hakkında Bilgi verecek olursak 2000-2004 yılları arasında 20.415 şirket kapanmıştır ve bunların dörtte üçü limited şirkettir.  İngiltere’de dünyaca ünlü bir araştırma firmasının yaptığı çalışmaya göre, aile şirketlerinin veya kuruluştan beri bir arada olan arkadaş/ortakların şirketlerinin üçüncü nesilden sonra işi devam ettirme şansının ancak %18 civarında olduğu belirlenmiştir. Bu araştırma ABD, İngiltere ve Avustralya’da gerçekleştirilmiştir. Amerika’da yapılan başka bir araştırmaya göre ise aile şirketlerinin %91’inin yönetim hatalarından ötürü kısa bir müddet sonra piyasadan silindiğinin saptandığı açıklanmıştır. Türkiye’de bulunan şirketlerin yaklaşık %95’i aile şirketidir. Son 20 yılda Türkiye’de kurulmuş şirketlerin %86.6 sı limited, %13.2 si ise anonim şirkettir. Aile İşletmeleri Hakkında Bilgi verecek olursak görüldüğü gibi, limited şirketlerin oranı oldukça fazladır ve bunların büyük çoğunluğunu aile şirketleri oluşturmaktadır. Fakat dikkat edilmesi gereken bir başka nokta, kurumsallaşmanın sadece şirket bazında gerçekleştirilmesinin, sürekliliğin sağlanması için yeterli olmadığıdır. Aile ilişkilerinin de kurumsallaştırılması gerekir. Aile İşletmeleri Hakkında Bilgi verecek olursak aile şirketlerinde görülen en büyük sorunlardan biri, aile içi çekişmelerdir. Şirketin ve aile ilişkilerinin kurumsallaştırılma çabaları paralel ilerlemelidir. Aile İşletmeleri Hakkında Bilgi edinmek için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ