2008 Beden Dili Nasıl Kullanılır

2008 Beden Dili Nasıl Kullanılır2008 beden dili nasıl kullanılır; beden dili kullanımının öğrenilmesidir. Beden dili; sözlü iletişimi daha etkili bir hale getirmek için iletişime bedenimizi de kattığımız sözsüz iletişim şeklidir. Beden dili jest denilen el, kol, bacak hareketlerini ve mimik denilen yüz, göz ,ağız, burun hareketlerini kapsamaktadır. Uzmanlar yapılan tüm bu hareketlerin her türlü duygusal ve mantıksal ifadeleri kapsadığını söyler. İletişimde bir jestin veya bir mimiğin anlam kazanabilmesi için algılanması gerekir. Bazı jest ve mimikler hemen hemen her ülke için aynı anlamı taşırken, bazıları da kültürden kültüre farklı anlamlar içermektedir. 2008 Beden Dili Nasıl Kullanılır. Jest ve mimikler konuşmaya yardımcı olurken, konuşma da jest ve mimiklerin algılanmasını sağlar. Jest ve mimikler doğal bir biçimde yapılırsa konuşma canlılık kazanır, sözcükler ve cümleler renklenir. Özellikle vurgulanmak istenen önemli noktalara dinleyicilerin dikkatleri çekilmiş olur. Bu hareketlerin abartılı yapılması dinleyicinin dikkatini dağıtır. Dinleyici konuşulanlara değil konuşana odaklanır. Beden dilinin bir diğer önemli işlevi de konuşmanın yapısını etkilemesidir. 2008 Beden Dili Nasıl Kullanılır. Bedenimizle yaptığımız her hareket sözcüklerin anlamını pekiştirdiği gibi anlam taşımaya da yarar. Yüz konuşma süresince duygu ve düşünceleri yansıtacak şekilde olmalıdır. Ancak o zaman etkili bir iletişim kurulur. Yani kısacası ağzımızdan çıkan sözler ile vücudumuz ile yaptığımız birbiri ile uyum içerisinde olmalıdır. Beden dilinde eller mimiklerden sonra gelen en önemli organlardır. İnsanlar kendilerini en iyi elleri ile ifade eder. Bunun nedeni el becerisinin gelişimi ile beynin biyolojik gelişiminin birbirine paralel olmasıdır. 2008 Beden Dili Nasıl Kullanılır. Biz beden dili kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ